Napi pozitív

Bármihez, amit megtehetsz vagy megálmodsz... fogj hozzá! A merészségben zsenialitás, erő és varázslat rejlik.
J. W. von Goethe

A kereszténység kézszimbólumai-1.rész

Késmárki László Gyógyító kéztartások könyvének köszönhetően, újabb értékes tudásanyagot juttatunk el a Jóportál olvasói számára:


A kéz, mint a tisztítás, könyörgés és ima eszköze: A kezeket a legtöbb vallásos és metafizikai spirituális praxisban az Isten (vagy istenek) megnyerésére, magasabb intelligenciák közbenjárására, vagy az égi hatalmak iránti imádat, hódolat, tisztelet kifejezésére használják. Ezoterikus tanítások a kozmikus erőkhöz és szellemi lényekhez intézett könyörgések mellé speciális céllal különböző kézgesztusokat ajánlanak. A kereszténység liturgikus képlete (az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében ÁMEN), a helyesen végrehajtott keresztvetés a test megfelelő pontjait, a fejet és a szívet köti össze a kéz által, s erőteljesen megnöveli az éterikus test energiáit, helyreállítva a struktúráját. A zsidók megfigyelték, hogy ima közben egyes szent emberek kezei gyakran izzóvá válnak. Keresztény ábrázolásokon a szentek ujjhegyei gyakran fénysugarakat lövellnek ki. Mágikus rituálékban a test megtisztítására, szakralizálására, különböző lények, elemi szellemek távoltartására, vagy hívására a levegőbe vagy a földre szigillumokat, szimbólumokat rajzolnak a kezekből, csakrákból kiáradó sugárnyalábokkal. Keleten rituális tapsolásokkal igyekeznek elűzni a gonosz, démonikus lényeket, mert ezek a teremtmények nem kedvelik a taps keltette rezgéseket.

 

Az ima kéztartása


(a két kéz ujjhegyeinek összeillesztése, vagy az egymásba kapcsolódó ujjak) a legismertebb egyházi jel.
Megnyugtat, segíti az elmélyülést, testi-lelki-szellemi harmonizáló, energetizáló.
A tisztelet jele harmonizálja az ember biomagnetikus mezőjét. A mellkas előtt egyesített kezek és ujjak a vallásos gyakorlatokból ismert imatartás póza úgy konfigurálja az ember energiaszerkezetét, hogy megkönnyítse az erők cseréjét a mikro- és makrokozmikus világok között. 5-10 percig tartva a mudrát érezni, ahogy az energia növekedik a kezek területén, majd lassan terjed a karokig és a test többi pontjáig. Ez a mudra egy automatikus választ indít el az idegrendszerből, ami a végtagok és a test szokatlan mozgásaival végződik.
A kéztartás által felkelthető lelki és mentális tulajdonságok: semlegesség, alkotókészség, alkotó képzelet, felébredt tudat-erő, Isteni Könyörület, átgondolt tudás, dolgok lényegéig hatolás, csodatétel, sorsirány-változtatási képesség, magasztos szolgálat áldásimpulzusa, isteni őserő, testi gyógyulás áldásimpulzusa, isteni jóindulat áldásimpulzusa.

Fényterelő (gyógyító-magnetizáló) kéztartásCsakrákat, energiaközpontokat a test több pontján találhatunk. Csakrák vannak a tenyerek közepén, de kisebb csakrák helyezkednek el az ujjhegyeknél is. Ezek mérete, tevékenysége, ereje különböző tényezőktől függ. Ezek közül az egyik a finom csatornák tisztasága, átjárhatóvá tétele. Ezek a finom csatornák, nadik szállítják az életerőt, amit a kézcsakrákon keresztül bármelyik szervbe (saját vagy más testbe) irányítani tudunk. Az ősi egyiptomiak a kézből kisugárzott erőt Sa-angh-nak (élettel töltöttnek nevezték). 
A múlt leghíresebb misztikus testvériségei gyógyításra használták a kézből, ujjhegyekből áradó különböző polaritású életenergiát. Az Egyiptomban élő terapeuták, a Holt-tenger partjainál tevékenykedő esszénusok, a nyugati okkultisták, Paracelsus és Mesmer is gyógyító célokra fordították a Sa-angh-ot. A görögök cheirourgos-nak (kéz-munkásnak) hívták a kézzel gyógyító embereket, de azokat is, akik kezük ereje által gyógyultak meg.
A zsidó-keresztény kultúrában a kezek az isteni jelenlétet, hatást és hatalmat fejezik ki.
A keresztény ábrázolásokban látható „fényterelő kezek” egyszerű módszerével gyógyító energiát juttathat egy személyhez. Két kezét fizikai testétől néhány centiméterre terjessze ki az ábrán látható módon!
Képzelje el a kezeit, ahogy fehéren vakító arany sugárral töltik fel a páciens auráját! A magnetizálás végeztével építse be az erőket, és zárja le 4 keresztvetéssel!
A kéztartás által hordozott pszichomentális információk: segítő beavatkozás, testi-lelki-szellemi összhang, isteni szentség, spirituális felelősségvállalás, szellemi kitartás, Istennel való bensőséges kapcsolat, újjáéledés, teljes korlátlanság érzete.

A manifesztáló mudraA manifesztáló mudrát – a két kéz ujjhegyeit összeértetik, miközben középen üreget képeznek – hitbodedut meditációban végzik.
Ebben a kézpozícióban felhalmozódik a magnetikus erő, amellyel mágnesezni lehet egy gondolatot, ötletet, érzést. Az így létrehozott gondolat – vagy érzetforma a kozmikus birodalmakban arra törekedik, hogy testet öltve minél előbb megnyilvánuljon. A szellemi teremtés művészetében legjelentősebb mudra, a manifesztáló mudra segít létrehozni a testet öltéshez szükséges erőt, amely a programozásnak megfelelően megteremti a gondolatformában rejlő lehetőségek legrövidebb úton történő megvalósulását.
A manifesztálás módszerének lépcsőfokai:
- a mudra felvétele közben lelkierők és magnetikus erők felhalmozása
- hangolás /angyalok neveinek mantrázása, vagy kántálása/
- angyali erőkhöz való könyörgés, az angyali energiák együttműködésre ösztönzése
- az angyal hatáskörével analóg gondolatforma megalkotása, képi megjelenítése – imagináció
- a bizonyossággal és hittel feltöltött gondolatforma magasabb világok felé kibocsátása.

 


 

Késmárki László: Gyógyító kéztartások Ankh Kiadó 2012.

Forrás: https://www.facebook.com/gyogyitokeztartasok?fref=ts

Neked ajánljuk


Rafaela Arkangyal Misztikus kártyái + könyv

Egy Angyalkártya, ami csak nőknek készült

Megrendelés

Arkangyalok Gyógyító Ereje Kártyacsomag + Könyv

Megrendelés

Mai névnap

Jó szívvel ajánljuk