Napi pozitív

A dolgok elkezdenek tökéletesen elrendeződni, ha arra koncentrálunk, amit akarunk. Paulo Coelho

Haziél angyal imája

Hogyan imádkozzunk az angyalokhoz? -Az időpont megválasztása

 

 

 

Bármelyik angyalhoz bármely időpontban imádkozhatunk. Imánk hatását felerősíti, ha az év megadott 5 napján fordulunk hozzájuk. Az áhítat eléréséhez hétköznapjaink során célszerű úgy kialakítani az –általam Messiah-nak nevezett –imarendet, hogy minden nap a kozmikus ritmusnak megfelelően legerőteljesebb hatású angyal imáit mondjuk végig. A Messiah-ra vonatkozó alapvető szabály, hogy naponta kétszer (reggel 4-7, 10-13 óráig) az imaformának megfelelő kéztartással, halkan, suttogva mondjuk, minden egyes szót hosszan rezegtetve. Az angyal nevének kiejtésekor mindig hajoljunk meg! A reggeli Messiah recitálásakor összezárt lábakkal, arccal ke-let felé álljunk, hogy átszellemülve egyesüljünk az isteni erényekkel, és a megszentelt egység befejezett emberévé, a kegyelem kikristályosodásává váljunk! A délelőtti Messiah elmondásakor összezárt lábakkal, arccal dél felé álljunk, hogy az Egyetemes Szeretet mérhetetlen kegyelme, könyörületességének bősége belénk áradjon!

 

 

Az imádkozás technikája

 

1.Válassza ki a 72 angyal imái közül a szándékainak megfelelőt!

2.Valósítsa meg az ima előtt az önelszigetelést, az érzéki világtól való elfordulást, a befelé nézést, a lélek csendjét, a magányt.

3.Vegye fel az angyalnak megfelelő ujjtartást (vagy az imaformának megfelelő kéz- és testtartást)!

4. Négy mély ki-és belégzéssel megtisztíthatja tudatát a külső gondolatoktól, érzékbenyomásoktól, s előidézheti az imára való teljes összpontosítást, amely kiindulópontja az ima mélyebb átélésének.

6. A folyamat kontemplációval (szemlélődéssel) folytatódik. Koncentráljon az ima szövegére, próbálja beleéléssel megközelíteni a lényegét – kerülve az asszociációk ilyenkor felmerülő végtelen lehetőségeit –és azonosuljon önvaló lényegével, érzéstartamaival!

7.Az ima gondolatnélküli szemlélése, a sorok, betűk kötőanyagának, a csendnek, békének, semminek a megtapasztalása az elragadtatás mind a 4 állapotát –hirtelen, megerőltetés nélkül –hozza létre. Aki eljut az isteni tudatosság fokára, a mindent egységbe olvasztó tudat részeként azonnal isteni inspirációban, első kézből származó intuitív tudásban részesül.

8.A meditáció utolsó szintjén a spiritualitás angyalok által elhintett magvait próbálja a mindennapok talajába ültetni, s a leghétköznapibb tetteivel is öntözni.

 

Haziél asztrológiai megfelelései és tulajdonságai

Nevének kiejtési variációi: Aziel, Haziel, Haziél, Hézáyoél 
Nevének jelentése: Az Úristen a legmagasztosabb

Nevének számértéke: 22
Nevének számérték szerinti jelentése: Az Isteni, Teremtő, Megváltó Jelenléttel való egyesülés olyan kozmikus intuíciót idéz elő, amely az Egyetemes Mindenszeretet kiáradásán keresztül világosítja meg a teremtés misztériumát.
Állatövi szakasz: 41-45 fok Bika
Bolygó: Hold

Időpont: május 1-5.
Tulajdonságai:
- Isteni könyörületességet, rendíthetetlen hitet áraszt.
- Békés, harmonikus lelki életet biztosít.

- Megszerzi az ismert emberek barátságát, rokonszenvét.
- Megvalósítja a legbonyolultabb ígéreteket is.
- Lélekben birtokolva minden misztikus rendszer, mantra, tantra szimbólum-kulcsát, az ember intellektuális képességeinek növekedéséhez, előző testet öltések megszerzett szellemi javainak felélesztéséhez vezet. Ezek felerősítik a lélekben a szeretet és szimpátia rezgését, s az emberek magas fokon álló lények és a legmagasztosabb Úristen iránt átélt szerelmet a legnemesebb érzéssé avatják.
- Megvilágosodásszerűen bevillantja az Isteni Irgalmasság és a Kegyelem Igazságának törvényeit, s azok 3 világban való megjelenését.

- Szeretetének, gyengédségének energiájával még az ellenségét is megbékítheti.
- Az érdeklődővel elsajátíttatja a külső támadások elleni mágikus védekezés fortélyait.
- Tiszteletet, gazdagságot, hírnevet nyújt az arra rászolgálónak.
- Megmutatja a föld alatt rejtőző ásványi anyagokat, vízereket, kincseket.

 

Haziél imái

 

Áradjon a mentál világból Haziél ereje (x személy) fizikai testébe (településre) év, hó, napon! Szerezd meg nekem az ismert emberek barátságát, rokonszenvét, valósítsd meg a legbonyolultabb ígéreteket is! Békés, harmonikus, bűnök és sorscsapások nélküli életet élhessek általad! A legmagasabb áldás megvalósulása nevében ÁMEN!

 

Rituális ima Haziélhez

 

Óh Haziél, Legmagasztosabb Úristen! Megvilágosodásszerűen bevillanthatnád harmadik szemem előtt az Isteni Irgalmasság és a Kegyelem Igazságának törvényeit, szereteteddel, gyengédségeddel megbékíthetnéd ellenségeimet, tiszteletet, gazdagságot, hírnevet nyújthatnál nekem érdem szerint. Segítségedet megköszönném a legmagasabb áldás megvalósulása nevében ÁMEN!

Késmárki László:Angyali imák és kéztartások Ankh kiadó 2015.

Forrás: https://www.facebook.com/angyaliimakeskeztartasok/?fref=ts

Ezt a cikket eddig 4381 ember olvasta el.

Ajánlott bejegyzések

Üzenet az Univerzumnak

Így kell természetesen...

Az átváltozás ideje

7 dolog, amihez ragaszkodnod...

Napi pozitív

A dolgok elkezdenek tökéletesen elrendeződni, ha arra koncentrálunk, amit akarunk.

Paulo Coelho

Jó szívvel ajánljuk