Napi pozitív

Legszebb emlék a szeretet, melyet mások szívében hagyunk magunk után. Marcus Tullius Cicero

A köznyelvi és a kérelmező ima

1.A kérelmező ima


Hatóköre: fizikai világ, éterikus sík
Megfogalmazás igeideje: Kijelentő mód múlt és jövő idő
Jellemzői:Életünkkel, jellemünkkel, bűneinkkel kapcsolatos rövid, szívből jövő kérések.

Az érzelmek elfojtása bizonyos helyzetekben (pl. családban, munkahelyen, baráti táraságban, társadalmi megnyilvánulásokban, közéletben, szerelmünk előtt) számtalan probléma forrása már a gyermekkortól kezdve.

 

Minden hazugság és igazságtalanság gyökere a tiltás, az elfojtás, ami a létezés tagadásaként belénk égett mintaként önbecsapáshoz, bizonytalansághoz vezet. Az univerzummal, a létezés bensőnkből fakadó igazságával elveszíti a kapcsolatot az az ember, aki képtelen kimutatni negatív érzéseit (a haragot, az idegességet, a másikkal szemben érzett dühöt, indulatot, elégedetlenkedést, agressziót, félelmet, szorongást, az ösztönös cselekedeteket).

 
Az elfojtott érzések hatására bizonyos (az adott negatív érzésnek megfelelő alaprezgésű) gének megváltoznak, mutálódnak, ami nagy valószínűséggel kiváltó oka lesz egy jövőbeni megbetegedésnek. Ha az emóciók elfojtásra kerülnek, vagy egészségtelen módon, túlzottan, felfokozottan kerülnek kifejezésre, akkor testünket negatív hatás éri.

A tiszta szívvel tett önfeltárás – a lélek tartalmának megnevezése – és önbeismerés, az önmagunknak, önmagunk ítélőszéke előtt (és Isten előtt) tett gyónás a gyógyulás útja.

 

A lelki problémák feloldásáért mondott imák lényege –a megtisztulás, a lelki alkímia mellett– a szentség, az egység megtapasztalása, az élet azonosságának megtapasztalása.

 
Leggyakoribb formái: félelmek, aggodalmak, szorongások (a házastárs vagy más számunkra jelentős személy halála, közeli családtag halála, válás, családi veszekedés, börtön, személyi sérülés vagy betegség, rossz házasság, munkahelyi konfliktusok, munkahely elvesztése, nyugdíjazás, egy családtag megbetegedése, terhesség, szexuális problémák, új családtaggal bővülés, üzleti vállalkozás nehézségei, pénzügyi helyzet változása, képzettségtől eltérő munka végzése,új szakma elsajátítása, eladósodás, jelzálog, hitel, munkahelyi felelősség és elvárások, gyermeknevelés, önmegvalósítás és önkiteljesedés nehézségei, családtag munkanélkülisége, iskolai tanulmányok kezdete vagy vége, életkörülmények változása, a munkaidő vagy a feltételek változása, lakóhely változtatása, szociális és hitéleti tevékenységek változása, más alvási szokások, családi összejövetelek számának növekedése, étkezési és pihenési szokások változása, kevés kikapcsolódás, kisebb törvénysértés) megszüntetése.
Mulasztások, bűnök (hiedelemminta, megrögzöttség, tévképzet, téveszme, tévhit, ártószándék, rosszakarat, negatív manifesztáció, rosszkívánság, előítélet, vád, hamis ígéret, eskü, fogadalom, akarati vagy hitbeli tényező, dogma, merev gondolkodási program, kóbor gondolatszilánk vagy gondolatimpulzus, fixa idea, gondolatszövevény, szavak nélküli vagy szavakkal betáplált gondolatimplantáció, bűntudat, hitehagyottság, negatív jövőkép, átok, rágalom, cselekvés-, érzés-, hit- és gondolatkényszer, sóvárgás, áhítozás) megbánása; bocsánatkérés, engesztelés.

Veszteségek, hiányok (anyagi, egzisztenciális, testi adottságok– betegséghajlam, testalkat, kinézet, az idegrendszer szerkezeti és működési sajátosságai, az érzékszervek érzékenysége, általános testi fejlettség, csontosodás, lelki adottságok– jellem, képességek, tehetségek, hajlamok, irányultság, mentális adottságok – kommunikációs képességek, akarati tényezők, figyelem, gondolkodási funkciók), életkörülmények, sors; meg nem élt érzelmek; faji, vallási, nemi kirekesztettség; generációkon átívelő szégyen, apai vagy anyai ági genetikai program, apától és anyától átöröklött negatív személyiségjegyek, pszichogenetikai és pszichomentális tulajdonságok, hajlamok, megbocsátatlan érzések, gyász) felszámolása, enyhítése.
Az imaforma legelterjedtebb kéztartása: Szent Középpont-mudra, Fohászkodás-mudra, Szentély-mudra.


Testtartásai: állás meghajolva; állás, kéz a derékon, tekintet lefelé irányul;
lehajtott fejjel ülés; ülés lecsukott szemmel, tenyér felfelé néz; mellkason keresztbe tett kezek, mellkas ütögetése.

 

2.A köznyelvi ima


A világi javakért folytatott ima esetében az egyes istenség-tisztelő (imádó) olyan alapokra helyezkedik, ahol az általa tisztelt istenség vagy lény az ő személyiségén kívül (felül) áll.


Az imádkozó kifejezetten világi előnyöket kér (ennivalót, ruházatot, pénzt, munkát, sikereket, betegségből való felgyógyulást, stb.). Hétköznapi vágyai megvalósításáért imádkozik, s az imát olyan eszközként használja, ami mindennapi kenyerét hivatott biztosítani. Aki mindig csak kér, de sosem ad, annak ritkán adatik. Az imádkozás eme módja során folyamatosan elhasználódik a spirituális energia, s elmarad a Mindenható soha ki nem apadó kegyelem-forrásában való megmerítkezés. 


Hatása:Fizikai világ
Megfogalmazás igeideje: Kijelentő mód jelen idő
Jellemzői: 
- az ember saját szavaival Istenhez szól

- élethivatással, feladatokkal, problémákkal kapcsolatos gondolatok megfogalmazása
- a hálát kifejező köszönő énekek és a panaszdalok is ide tartoznak.
Testtartásai: térdelés lehajtott fejjel, felfelé néző tenyérrel; térdelés ég felé nézve, összekulcsolt kézzel.

 


Késmárki László:Angyali imák és kéztartások Ankh kiadó 2015.

Késmárki László: Angyali imák és kéztartások

Forrás: https://www.facebook.com/angyaliimakeskeztartasok

Ezt a cikket eddig 3766 ember olvasta el.

Ajánlott bejegyzések

Könnyünk csorgott a...

Fotó: Lánykérést festettek...

A nyakcsigolyák...

A szerdai nap Angyal üzenete...

Napi pozitív

Legszebb emlék a szeretet, melyet mások szívében hagyunk magunk után.

Marcus Tullius Cicero

Jó szívvel ajánljuk